Homologación novas especialidades

O Centro foi homologado para impartir as seguintes especialidades: SSCE0110 – Docencia da formación profesional para o emprego ADGD0208 – Xestión integrada de recursos humanos  ADGG0308 – Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2:  FCOV23 – COMPETENCIA MATEMÁTICA N2  FCOV22 – COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2  FCOVXX01 – COMUNICACIÓN […]