Título profesional básico en servizos administrativos.

Duración: 2000 horas

O alumnado que finalice esta formación estará capacitado para realizar tarefas administrativas e de xestión básicas, con autonomía, responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas ambientais, de seguridade e de hixiene no traballo, e comunicándose de xeito oral e escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Perfil profesional

 • Auxiliar de oficina.
 • Auxiliar de servizos xerais.
 • Auxiliar de arquivo.
 • Ordenanza.
 • Auxiliar de información
 • Telefonista en servizos centrais de información.
 • Clasificador/ora e/ou repartidor/ora de correspondencia.
 • Gravador/ora-verificador/ora de datos.
 • Auxiliar de dixitalización.
 • Operador/ora documental.
 • Auxiliar de venda.
 • Auxiliar de dependente de comercio.
 • Operador/ora de cobramento ou caixeiro/a

PLAN DE ESTUDOS

Módulos de caracter XERAL
1º Curso 2º Curso
Ciencias Aplicadas I Ciencias Aplicadas II
Comunicación e Sociedade I
Comunicación e Sociedade II
Módulos de caracter ESPECÍFICO
1º Curso 2º Curso
Arquivamento e Comunicación
Aplicacións Básicas de Ofimática
Técnicas Administrativas Básicas
Atención a clientela
Tratamento Informático de Datos
Preparación de pedidos e venda de produtos
2º Curso
(240 horas)
Formación en centros de traballo