Que é a formación programada polas empresas e como acceder?

A formación axuda ás empresas a incrementar a súa competitividade e productividade, desenvolvendo as competencias e cualificaciones dos seus asalariados.

Para iso, dispoñen dunha axuda económica que se fai efectiva mediante bonificaciós nas cotizaciones á Seguridade Social.

A empresa pode decidir que formación necesita, como e cando a realizala e organizala ben por si mesma, ben agrupándoses con outras empresas delegando todos os trámites nunha entidade organizadora.

Inclúe os Permisos Individuais de Formación (PIF) que a empresa autoriza a un traballador para que curse estudos con acreditación oficial, incluídos os títulos e os certificados de profesionalidad.

Tamén, se inclúen as horas de formación dos Contratos de Formación.

Para máis información, poden contactar con nós aquí.