Accións Formativas dirixidas a persoas Desempregadas

Centro de Formación inscrito no Rexistro de Formación para o Emprego

O Centro de Formación Divino Maestro da Pobra co Caramiñal é unha entidade inscrita e homologada pola Consellería de Traballo para a impartición dos seguintes CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE dirixidos prioritariamente a persoas desempregadas:

 • ADGG0208-ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE
 • ADGG0408-OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS
 • ADGD0210-CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS
 • ADGG0508-OPERACIÓNS DE GRABACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS
 • ADGD0308-ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA
 • SSCE0110 – Docencia da formación profesional para o emprego
 • ADGD0208 – Xestión integrada de recursos humanos 
 • ADGG0308 – Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas
 • COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2: 
  • FCOV23 – COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 
  • FCOV22 – COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2 
  • FCOVXX01 – COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2 
  • FCOV05 – COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLÉS)
 • COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3: 
  • FCOV12 – COMPETENCIA MATEMÁTICA N3 
  • FCOV02 – COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3 
  • FCOVXX02 – COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3 
  • FCOV06 – COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLÉS) N3