BONO PERSONAS AUTÓNOMAS. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E ...

 

Centro de Formación inscrito no Rexistro de Formación para o Emprego

Accións Formativas dirixidas a persoas Desempregadas (AFD)

O Centro de Formación Divino Maestro da Pobra co Caramiñal é unha entidade inscrita e homologada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para a impartición dos seguintes CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE dirixidos prioritariamente a persoas desempregadas:

  • ADGG0208 – Actividades Administrativas na Relación co Cliente
  • ADGG0408 – Operacións Auxiliares de Servizos Administrativos e Xerais
  • ADGD0210 – Creación  e Xestión de Microempresas
  • ADGG0508 – Operacións de Gravación e Tratamento de  Datos e Documentos
  • ADGD0308 – Actividades de Xestión Administrativa
  • SSCE0110 – Docencia da formación profesional para o emprego
  • ADGD0208 – Xestión integrada de recursos humanos 
  • ADGG0308 – Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas
  • COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2: 

FCOV23 – Competencia matemática N2 

FCOV22 – Comunicación en lingua castelá N2 

FCOVXX01 – Comunicación en lingua galega N2 

FCOV05 – Comunicación en linguas extranxeiras (INGLÉS)

  • COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3: 

FCOV12 – Competencia matemática N3

FCOV02 – Comunicación en lingua castelá N3

FCOVXX02 – Comunicación en lingua galega N3

FCOV06 – Comunicación en linguas extranxeiras (INGLÉS) N3