Homologación novas especialidades

O Centro foi homologado para impartir as seguintes especialidades:

 • SSCE0110 – Docencia da formación profesional para o emprego
 • ADGD0208 – Xestión integrada de recursos humanos 
 • ADGG0308 – Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas
 • COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2: 
  • FCOV23 – COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 
  • FCOV22 – COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2 
  • FCOVXX01 – COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2 
  • FCOV05 – COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLÉS)
 • COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3: 
  • FCOV12 – COMPETENCIA MATEMÁTICA N3 
  • FCOV02 – COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3 
  • FCOVXX02 – COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3 
  • FCOV06 – COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRAS (INGLÉS) N3

You must be logged in to post a comment.